Nhiệm vụ của chúng tôi

MedAccess là một nhóm các bác sĩ

đồng tâm, cùng chí hướng giúp bạn có cuộc sống khỏe mạnh…

Helping you towards a better life…….

Dự án của chúng tôi

Tin tức mới nhất

Tin tức y học

Medical news today…

Y học bằng chứng và những sáng tạo mới trong y học

Evidenced based Medicine and Creativity in Medicine….

Y học thường ngày

Medical daily…

Bệnh thận mãn tính

Chronic Kidney diseases…

Đường vào mạch máu

Vascular Access for Dialysis…

Lọc máu chu kỳ

Regular Hemodialysis…